فایل ورد word بررسي هوش هيجاني برانگيزه پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان شهرکرد از ديدگاه معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي هوش هيجاني برانگيزه پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان شهرکرد از ديدگاه معلمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي هوش هيجاني برانگيزه پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان شهرکرد از ديدگاه معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي هوش هيجاني برانگيزه پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان شهرکرد از ديدگاه معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي هوش هيجاني برانگيزه پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان شهرکرد از ديدگاه معلمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با توجه به یافته های اخیر مبنی پرتاثیر هوش هیجانی بر عملکرد افرادخصوصادرزمی نه موفقیتهای تحصیلی و ادعاهای قبلی مبنی بر اهمیت ذهن و هوش شناختی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر تاثیر هوش هیجانی بر انگیزه پیشرفت عملکرد تحصیلی را موردبررسی و مطالعه قرارگرفت. در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر هوش هیجانی در ابعاد مختلف را بر انگیزه و میزان پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانش آموزان در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان شهرکرد را بررسی کنیم. طرح پژوهش مبتنی بر روش پدیدارشناسی با ابزار مصاحبه بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 1398-1397 است. نمونهگیری پژوهش به شکل هدفمند انجام شد عمدهترین نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که معلمان ابراز داشتهاند که هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی تجربه ها، داوری صحیح، تصمیمگیری مناسب و پیشرفت تحصیلی و عملکرد مثبت فرد تاثیر چشمگیر میگذارد و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند قدرت بسیار بیشتری برای رویارویی با مسائل جدید روزانه دارند.

لینک کمکی