فایل ورد word بررسي وضعيت تجهيزات مدارس ابتدايي شهرستان اروميه از منظر استانداردهاي آموزشي و ارگونومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي وضعيت تجهيزات مدارس ابتدايي شهرستان اروميه از منظر استانداردهاي آموزشي و ارگونومي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي وضعيت تجهيزات مدارس ابتدايي شهرستان اروميه از منظر استانداردهاي آموزشي و ارگونومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي وضعيت تجهيزات مدارس ابتدايي شهرستان اروميه از منظر استانداردهاي آموزشي و ارگونومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي وضعيت تجهيزات مدارس ابتدايي شهرستان اروميه از منظر استانداردهاي آموزشي و ارگونومي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تجهیزات مدارس ابتدایی شهر ارومیه از منظر استانداردهای آموزشی و ارگونومی بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر ارومیه به تعداد 2043 نفر تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر 325 نفر از معلمان براساس جدول مورگان با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استاندارهای آموزشی تجهیزات مدارس با ضریب پایایی 0/73 و استانداردهای ارگونومی تجهیزات مدارس با ضریب پایایی 0/77 استفاده گردید. تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونه) انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت تجهیزات مدارس شهر ارومیه از منظر استانداردهای آموزشی و ارگونومی از حد متوسط بالاتر است. در مجموع، به نظر می رسد به پژوهش های بیشتری نیاز است تا ابعاد مختلف مسئله روشن شود

لینک کمکی