فایل ورد word بررسي رابطه ي بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي دبيران متوسطه بخش آباده طشک شهرستان ني ريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه ي بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي دبيران متوسطه بخش آباده طشک شهرستان ني ريز دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه ي بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي دبيران متوسطه بخش آباده طشک شهرستان ني ريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه ي بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي دبيران متوسطه بخش آباده طشک شهرستان ني ريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه ي بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي دبيران متوسطه بخش آباده طشک شهرستان ني ريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی دبیران متوسطه ی بخش آباده طشک شهرستان نی ریز می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دبیران متوسطه ی بخش آباده طشک شهرستان نی ریز می باشد. با استفاده از جدول مورگان و جسی تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اعتماد اجتماعی و پرسشنامه امنیت اجتماعی استفاده گردید که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شد. نتایج نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد امنیت اجتماعی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی