فایل ورد word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان، فرسودگي شغلي و رفتارهاي انحرافي کارکنان بانک ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان، فرسودگي شغلي و رفتارهاي انحرافي کارکنان بانک ملي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان، فرسودگي شغلي و رفتارهاي انحرافي کارکنان بانک ملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان، فرسودگي شغلي و رفتارهاي انحرافي کارکنان بانک ملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي کارکنان، فرسودگي شغلي و رفتارهاي انحرافي کارکنان بانک ملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

انحراف، هرگونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق یا سازگار نباشد. از طرفی ویژگیهای شخصیتی در حقیقت به عنوان محرکه های خلق وخو، برای دستیابی به هدف تلقی میشوند. به این معنا که این خصوصیات انسان را مستعد انجام رفتارهای مختلف، در موقعیتهای خاص، میکند. فرسودگی شغلی نیز حالتی از خستگی عاطفی و جسمانی است که از شرایط موجود در محیط کار نشات میگیرد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است. در این مطالعه که بین کارکنان بانک ملی شهر رفسنجان انجام شد، از آزمونهای استنباطی مانند آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف و اسپیرمن استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. نتایج حاکی از وضعیت مطلوب و معنادار بین متغیر رفتارهای انحرافی، وظیفه شناسی، سازگاری، پذیرا بودن تجارب، ثبات عاطفی، درونگرایی و فرسودگی شغلی و نیز وجود رابطه معکوس و معنادار بین متغیرهای وظیفه شناسی، سازگاری، پذیرا بودن تجارب، ثبات عاطفی و درونگرایی با فرسودگی شغلی در شعب بانکهای ملی شهر رفسنجان است

لینک کمکی