فایل ورد word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و اعتماد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و اعتماد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط منطقه ويژه اقتصادي سيرجان) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و اعتماد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و اعتماد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و اعتماد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط منطقه ويژه اقتصادي سيرجان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دو موضوع بسیار مهم در حوزه های رفتار سازمانی، منابع انسانی، ارتباطات و کنترل و ... می باشند، و توجه محققان دانشگاهی و مدیران گرداننده سازمان ها را بطور فزآینده ای به خود جلب کرده است. بر همین اساس،تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان صورت پذیرفته است . این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی واز نظر ماهیت توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در سال 1397 به تعداد 750 نفر بوده است. که از این تعداد 251 نفر به شیوه طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب وپرسشنامه های تحقیق درمیان آنان توزیع وجمع آوری گردید .داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی تحت نرم افزار اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری و اعتماد سازمانی کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی