فایل ورد word بررسي رابطه بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خواب شبانه دانش آموزان شهر کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خواب شبانه دانش آموزان شهر کرج دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خواب شبانه دانش آموزان شهر کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خواب شبانه دانش آموزان شهر کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خواب شبانه دانش آموزان شهر کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی دارای مزایایی همچون انتشار سریع و آزادانه اخبار، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی هستند زیرا هرچند امکان انتشار اخبار و اطلاعات نادرست زیاد است اما مخاطب میتواند اطلاعات را در شبکه ها و پایگاه های مختلف با هم مقایسه کند و حتی میتواند از این طریق قدرت نقد و تحلیل خود را افزایش دهد. در این راستا پژوهش حاضر بر آن است که رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و خواب شبانه دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کرج را بررسی کند.روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم(اول، دوم، سوم) ناحیه 4 کرج است. در این پژوهش به روش طبقهای از تعداد 1500نفر کل دانش آموزان، تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها پس از گردآوری با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی(ضریب همبستگی پیرسون، آزمون یومان ویتنی و آزمون کروسکال والیس) با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. براساس تحلیل انجام گرفته نتایج نشان داد، که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و خواب شبانه دانش آموزان رابطه وجود دارد. بدین صورت که دانش آموزان در ساعات مربوط به خواب در شبکه های مجازی فعالیت دارند. همچنین، بین استفاده از شبکه های اجتماعی و عدم تمرکز دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. دانش آموزان دختر بیشتر از پسران از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند. در رابطه شبکه های اجتماعی و پایه تحصیلی دانش آموزان نتایج نشان داد که دانش آموزان پایه متوسطه بیشتر از پایه های اول و سوم از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند.با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت که شبکه های اجتماعی، باعث کاهش اختلال خواب، عدم تمرکز و آسیبهای روانی در بین دانشآموزان میشود. بنابراین توصیه میشود، طراحی و تدوین بخشی در کتابهای درسی در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با شبکه های اجتماعی مجازی و خطرات بالقوه ی آنها و هنجارسازیهای مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در اولویت قرار گیرد.

لینک کمکی