فایل ورد word بررسي اضطراب مرگ و کيفيت زندگي در کارکنان هلال احمر و آتش نشاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اضطراب مرگ و کيفيت زندگي در کارکنان هلال احمر و آتش نشاني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اضطراب مرگ و کيفيت زندگي در کارکنان هلال احمر و آتش نشاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اضطراب مرگ و کيفيت زندگي در کارکنان هلال احمر و آتش نشاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اضطراب مرگ و کيفيت زندگي در کارکنان هلال احمر و آتش نشاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب مرگ و کیفیت زندگی در آتش نشانان و کارکنان هلال احمر بود. این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع علی مقایسه ای قرار دارد. جامعه ی پژوهش شامل کارکنان هلال احمر و آتش نشانی استان تهران بود. تعداد افراد نمونه 100 نفر بود که 51 نفر آن را آتش نشانان و 49 نفر آن را کارکنان هلال احمر تشکیل دادند و به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS) و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) بود. برای بررسی داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و جهت مقایسه دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات اضطراب مرگ (p=0/03)، کیفیت زندگی (p=0/001) ، نشاط و انرژی حیاتی (p=0/01)، سلامت روان((p=0/006 در کارکنان آتش نشانی و کارکنان هلال احمر تفاوت آماری معنادار وجود دارد.در مجموع، نتایج حاکی از آن است که اضطراب مرگ کارکنان آتش نشانی بیشتر از کارکنان هلال احمر است و میانگین کیفیت زندگی آتش نشانان پایین تر از کارکنان هلال احمر است. از این رو پیشنهاد می گردد نسبت به فراهم آوردن امکانات و شرایط بهداشت روانی مساعد و خدمات روانشناختی پیشگیرانه برای آتش نشانان توجه ویژه ای مبذول گردد.

لینک کمکی