فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي اثر آموزش هاي فراشناختي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن می باشد. این پژوهش نیمه تجربی و طرح آن، پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بوده و حجم نمونه 60 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 30 نفر) تقسیم شدند. راهبردهای فراشناختی در 5 جلسه هر 2 هفته یک جلسه به مدت 100 دقیقه در گروه آزمایش آموزش داده شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بوده و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه بروجن اثرکذار می باشد.

لینک کمکی