فایل ورد word اثربخشي طرح ارزشيابي الکترونيکي در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثربخشي طرح ارزشيابي الکترونيکي در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثربخشي طرح ارزشيابي الکترونيکي در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثربخشي طرح ارزشيابي الکترونيکي در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثربخشي طرح ارزشيابي الکترونيکي در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح ارزشیابی الکترونیکی در مدارس دوره دوم متوسطه بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فراگیران شرکت کننده در ارزشیابی الکترونیکی شهرستان سلماس به تعداد 62 نفر تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر نمونه گیری به روش سرشماری شامل تمامی فراگیران شرکت کننده می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته با روایی صوری و ضریب پایایی 0/82 استفاده گردید. تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک گروهی) انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثر بخشی ارزشیابی الکترونیکی بر خودآگاهی (5/84)، فراگیران تاثیر مثبت معناداری دارد. با توجه به یافته ها می توان گفت که میزان اثربخشی ارزشیابی الکترونیکی بر برنامه ریزی و تعهد فراگیران مطلوب است و باعث بهبود و افزایش مهارت های فردی و تحصیلی فراگیران شده است

لینک کمکی