فایل ورد word اثربخشي ارزشيابي کيفي-توصيفي مبتني بر الگوي سيپ بر کاهش اهمال کاري دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثربخشي ارزشيابي کيفي-توصيفي مبتني بر الگوي سيپ بر کاهش اهمال کاري دانش آموزان دختر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثربخشي ارزشيابي کيفي-توصيفي مبتني بر الگوي سيپ بر کاهش اهمال کاري دانش آموزان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثربخشي ارزشيابي کيفي-توصيفي مبتني بر الگوي سيپ بر کاهش اهمال کاري دانش آموزان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثربخشي ارزشيابي کيفي-توصيفي مبتني بر الگوي سيپ بر کاهش اهمال کاري دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ارزشیابی کیفی - توصیفی مبتنی بر الگوی سیپ بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر خوی به تعداد 1280 نفر تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 28 نفر از دانش آموزانی که دارای اهمال کاری بالا بودند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه 14) نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم1984 استفاده گردید. تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد ارزشیابی کیفی – توصیفی مبتنی بر الگوی سیپ اهمال کاری گروه آزمایش را نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون به طور معناداری کاهش داده است. می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه دانش آموزان اهمال کار در مقایسه با دانش آموزان عادی با اهمال کاری تحصیلی بیشتری مواجه هستند می توان با انجام مداخله فوق به کاهش اهمال کاری آنان کمک کرد.

لینک کمکی