فایل ورد word بررسي نقش مستندسازي دانش در فرايند معماري نرم افزار (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش مستندسازي دانش در فرايند معماري نرم افزار (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکي ايران) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش مستندسازي دانش در فرايند معماري نرم افزار (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکي ايران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش مستندسازي دانش در فرايند معماري نرم افزار (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکي ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش مستندسازي دانش در فرايند معماري نرم افزار (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکي ايران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی نقش مستندسازی دانش در فرآیند معماری نرم افزار در دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات با روش میدانی و بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشت. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه استفاده شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مولفه های مستندسازی دانش و معماری نرم افزار استفاده شد. روایی و پایایی ابزار با استفاده از آزمون کرونباخ تایید شد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و از روش تصادفی خوشه ای نمونه گیری انجام شد. علت استفاده از روش تصادفی خوشه ای این بود که واریانس بین گروهی در اینجا بالاست و برای کاهش این واریانس از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج مطالعه می تواند برای مدیران سازمان ها و موسسات پیام های شفافی در برداشته باشد که بتوانند براساس آن یافته ها به تدوین برنامه عملیاتی دقیق با هدف افزایش مستندسازی دانش و تجربه خود بپردازند. همچنین نتایج این تحقیق میتواند روند و فرآیندهای معماری نرم افزار را تسریع نماید؛ همچنین از نظر کاربردی نقش مستندسازی دانش در معماری نرم افزار دارای نتایجی است که به مرور تمامی سازمان از آن منتفع خواهند شد.

لینک کمکی