فایل ورد word مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدريس سنتي بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدريس سنتي بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدريس سنتي بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدريس سنتي بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه تاثير آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدريس سنتي بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس سنتی بر یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی صورت گرفت. برای اجرای این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با دو گروه استفاده شد. آزمودنی ها شامل32 نفر دانش آموز دختر پایه ی ششم بودند. به منظور گردآوری داده ها از دو آزمون محقق ساخته ی پیش آزمون با ضریب پایایی آلفای کرونباخ0/86 و پس آزمون با ضریب پایایی آلفای کرونباخ 0/83 استفاده شد. در آغاز دوره ی آموزشی از دانش آموزان پیش آزمون بعمل آمد و پس از پایان دوره ی آموزشی از دانش آموزان آزمون سنجش یادگیری گرفته شد که نتایج با استفاده از نرم افزار spss 16 تحلیل شد. برای تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون t مستقل و t همبسته استفاده شد. فرضیه ی پژوهش مبنی بر اینکه روش تدریس کلاس معکوس نسبت به روش تدریس سنتی تاثیر بیشتری بر یادگیری دانش آموزان دارد ، تایید شد .(p> 0/05)

لینک کمکی