فایل ورد word مروري بر عوامل مهارت ارتباطي مديران مالي و نقش آن در رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي فعال در اسکله شهيد رجايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مروري بر عوامل مهارت ارتباطي مديران مالي و نقش آن در رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي فعال در اسکله شهيد رجايي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مروري بر عوامل مهارت ارتباطي مديران مالي و نقش آن در رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي فعال در اسکله شهيد رجايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مروري بر عوامل مهارت ارتباطي مديران مالي و نقش آن در رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي فعال در اسکله شهيد رجايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مروري بر عوامل مهارت ارتباطي مديران مالي و نقش آن در رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي فعال در اسکله شهيد رجايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر ، مطالعه تجربی عوامل مهارت ارتباطی مدیران مالی شرکتهای فعال در اسکله شهید رجایی و نقش آن 1 در رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر درقالب یک طرح تحقیقاتی کاربردی صورت گرفته است. روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای (بهره برداری از مبانی نظری و پیشینه تحقیق سایر محققین ضمن استفاده از کتب مالی ؛ مقالات علمی و تحقیقاتی و پایان نامه های حوزه مالی و منابع انسانی و حوزه های گمرکی و تجاری) و مطالعات میدانی شامل استفاده از پرسشنامه استاندارد زارعی متین و یوسف زاده (1389) بوده است. مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل هاپسون و دیگران (2002) بوده است . برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه جامعه آماری ما مدیران مالی شرکتهای فعال در اسکله شهید رجایی بندرعباس در نظر گرفته شده است ، بنابر آمار دریافتی تعداد مدیران مالی و منابع انسانی و بازاریابی و کارکنان مالی خبره بالای 5 سال تجربه کاری در واحدهای مختلف در شرکتهای فعال در اسکله شهید رجائی بندرعباس 60 نفر در نظر گرفته شد. با توجه به جدول نمونه گیری گرجسی و مورگان از جامعه آماری 60 نفری، 52 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شوند. در این تحقیق با توجه به مشخص بودن چارچوب نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش آمارتوصیفی و بررسی سوالهای جمعیت شناختی از آکاره های توصیفی و در بخش آماراستنباطی هم از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد .

لینک کمکی