فایل ورد word طراحي آموزشي با رويکرد ساخت گرا درمقايسه با رويکرد رفتارگرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word طراحي آموزشي با رويکرد ساخت گرا درمقايسه با رويکرد رفتارگرا دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word طراحي آموزشي با رويکرد ساخت گرا درمقايسه با رويکرد رفتارگرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word طراحي آموزشي با رويکرد ساخت گرا درمقايسه با رويکرد رفتارگرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word طراحي آموزشي با رويکرد ساخت گرا درمقايسه با رويکرد رفتارگرا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از وظایفی که متخصصان فناوری آموزشی برعهده دارد، طراحی آموزشی و به تعابیر جدید، طراحی محیط های یادگیری است. طراحی آموزشی تحت تاثیر رویکردهای یادگیری قرارگرفته است. یکی از این رویکردها ساخت گرایی است. ساختن گرایان معتقدند که یادگیرندگان دنیای خودشان را خود می سازند یا حداقل آن را برمبنای درک ودریافت خود از تجربه ها تفسیر می کنند؛ بنابراین دانش یک فرد تابعی از تجربیات قبلی، ساختارهای فکری واعتقادات او است که وی با استفاده ازآن، اشیاءو وقایع راتفسیرمی کند. ساختن گرایان به یادگیری به عنوان فرآیندی پویا می نگرد. در این فرآیند یادگیرندگان فعال اند وبه سبب تعامل با محیط اطراف، دانش مورد نیاز خود را می سازند. در این رویکرد نقش معلم متفاوت از رویکرد رفتار گرایی است. معلمانی که بر اساس آموزه های ساختن گرایی تدریس می کنند، به جای انتقال اطلاعات و دانش، به راهنمایی یادگیرنده می پردازند وبه او کمک می کنند تا بتواند به راه حل های احتمالی مسائل دست یابد وآنها را مورد بررسی قرار دهد.رویکرد دیگردر یادگیری، رفتار گرا یی است. رفتار گرایی به عنوان رویکردی به آموزش و یادگیری بر رفتار قابل مشاهده واندازه گیری تاکید می کند. رفتار گرایان معتقدندکه هر نوع رفتاری را می توان به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرد. با آموزش مهارت هاو رفتار های جزئی است که یک رفتار کلی آموخته می شود. بر اساس این رویکرد، یادگیری هنگامی انجام می گیرد که تغییر قابل اندازه گیری در فراوانی عملکرد مشاهده شده صورت گرفته باشد ویادگیری در حقیقت تقویت رابطه بین رفتار(پاسخ) و عامل ایجاد کننده آن (محرک) است.

لینک کمکی