فایل ورد word شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي کلان اقتصادي برريسک اعتباري وسودآوري بانک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي کلان اقتصادي برريسک اعتباري وسودآوري بانک ها دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي کلان اقتصادي برريسک اعتباري وسودآوري بانک ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي کلان اقتصادي برريسک اعتباري وسودآوري بانک ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شناسايي و رتبه بندي متغيرهاي کلان اقتصادي برريسک اعتباري وسودآوري بانک ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بررسی ریسک اعتباری وسودآوری بانک ها از موضوعاتی است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است زیرا بسیاری از پروژه ها در درون بانکها به شیوه ارزیابی و قیمت گذاری انجام می شود. از طرف دیگر نرخ شک ست این گونه پروژه ها نیز ب سیار بالا است. قلمرو آماری این تحقیق، بانکهای دولتی در استان مازندران است. تعداد 12 نفر از مدیران و سرپرستان آنها، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این را ستا ابتدا با ا ستفاده از مطالعات کتابخانه ای متغیرهای کلان اقت صادی برری سک اعتباری و سودآوری بانک ها شناسایی شد، سپس با استفاده از پرسشنامه بومی سازی و با توجه به شرایط محیطی و محاطی بانکها این شاخصه ها بومی گردید. و با گنجاندن متغیرهای کلان اقتصادی در مناسبترین دسته بندی، ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی برای اولویت بندی متغیرهای کلان اقتصادی تهیه شده است. در نهایت به دلیل ماهیت چند بعدی این عوامل، از FAHP برای وزن دهی شاخص ها در بانکهای دولتی ا ستان مازندران ا ستفاده شده ا ست. بر ا ساس نتایج بد ست آمده پژوهش، مدیران و خبرگان بانک نو سانات تورم را به عنوان مهمترین متغیر کلان اقتصادی برریسک اعتباری وسودآوری بانک ها قلمداد نموده اند. در نتیجه مدیران بانکها می بایست با تعیین شاخص های عملکرد مناسب از بروز ریسک عملکرد در بانکها جلوگیری نمایند

لینک کمکی