فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه ضرورت دست یابی سازمان ها به سطوح بالاتری از کیفیت و بهره وری، ایجاب می کند که مدیران آینده ی سازمان ها به مراتب تواناتر، مستعدتر و شایسته تر از مدیران فعلی باشند. هدف از این پژوهش فایل ورد word شناسايي عوامل موثر در نظام جانشين پروري و مديران آينده در سازمان ها است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی شعب بانک ملی ایران در سطح استان البرز به تعداد 20 نفر می باشد. افراد پاسخگو شامل خبرگانی بودند که پرسشنامه دلفی و مقایسه زوجی توسط آنها پر شد لذا روش نمونه گیری در این مورد با توجه به هدف انجام مقایسات زوجی و تخصصی بودن پرسشنامه ها، هدفمند بود. در این پژوهش برای استنباط و تحلیل نتایج داده ها از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن در طول تحقیق مورد سنجش و تایید قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، معیارهای اولیه نظام جانشین پروری شناسایی شدند سپس پرسشنامه ای به منظور ارزیابی ارتباط بین معیارها تهیه و و در قالب پرسشنامه دلفی برای خبرگان ارسال شد. در مرحله بعد دوباره پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی شد که توسط آن وزن معیارها با توجه به ارتباطات به دست آمده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد. نتایج نشان داد از میان عوامل شناسایی شده، فرهنگ سازمانی، تعیین شایستگی ها و روش های ارزیابی مستعد و نقش مدیران ارشد بیشترین تاثیر را در نظام جانشین پروری و تعیین مدیران آینده گذاشته است.

لینک کمکی