فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

از آنجا که کارآمدی مدیر به داشتن مهارتهای ارتباطی مناسب با کارمندان بستگی دارد. پژوهش حاضر به منظور فایل ورد word بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي بين فردي مديران شرکت پالايش گاز ايلام انجام شد. روش پژوهش این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. که جامعه آماری آن را مدیران عملیاتی،میانی و ارشد شرکت پالایش گاز ایلام تشکیل داده اند که بر اساس آمار تعداد آنها 57 است. به دلیل اینکه تعداد حجم جامعه محدود است تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش عواملی مانند، وضعیت مهارت آگاهی از دیگران، وضعیت مهارت خودافشایی در میان مدیران، وضعیت مهارت کنار آمدن با تفاوتهای در میان مدیران، وضعیت مهارت قبول بازخورد و ارزیابی در میان مدیران و وضعیت مهارت خودنظمی و شفافیت به عنوان عوامل موثر بر مهارت مدیران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های آگاهی از دیگران با میانگین رتبه 3/60 نسبت به سایر عوامل بیشترین تاثیر را از دیدگاه مدیران بر وضعیت مهارتهای ارتباطی بین فردی مدیران دارد. بعد از مهارت های آگاهی از دیگران، مهارت خود افشایی با میانگین رتبه 3/29 در رتبه دوم، مهارت خود نظمی و شفافیت با میانگین رتبه 2/76 در رتبه سوم ،مهارت کنار آمدن با تفاوت با میانگین رتبه 2/71 در رتبه چهارم و مهارت قبول بازخورد و ارزیابی با میانگین رتبه 2/64 در رتبه پنجم از دیدگاه مدیران هستند که از مهارتهای ارتباطی بین فردی مدیران شرکت پالایش گاز ایلام بهحساب می آیند.

لینک کمکی