فایل ورد word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيک و قابليت نوآوري خدمات شرکت هاي بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيک و قابليت نوآوري خدمات شرکت هاي بورس تهران دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيک و قابليت نوآوري خدمات شرکت هاي بورس تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيک و قابليت نوآوري خدمات شرکت هاي بورس تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيک و قابليت نوآوري خدمات شرکت هاي بورس تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

امروزه با مطرح شدن خدمات به عنوان یک عامل مهم رقابتی و برتری سازمان در محیط پررقابت کنونی، سازمانهای مختلف در پی حرکت به سمت این مهم در درون سازمان خود هستند. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت های آن و درک درست از نیازهای استراتژیک و فرهنگ سازمان امری ضروری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با جهت گیری استراتژیک و قابلیت نوآوری خدمات شرکتهای بورس تهران است.جامعه آماری پژوهش مدیران شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون و همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS، ویرایش 16 انجام شد.در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیر فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری با جهت گیری استراتژیک و قابلیت نوآوری خدمات دارد. در تحلیل نتایج آزمون به این نتیجه رسیدیم جهت گیری استراتژیک ارتباط معناداری و مثبتی با قابلیت نوآوری خدمات دارد. نیز در میان گونه های فرهنگ، فرهنگ بازار بیشترین ارتباط را با جهت گیری استراتژیک و قابلیت نوآوری خدمات دارد.

لینک کمکی