فایل ورد word بررسي تاثير فرهنگ بر پذيرش فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير فرهنگ بر پذيرش فناوري اطلاعات دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير فرهنگ بر پذيرش فناوري اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير فرهنگ بر پذيرش فناوري اطلاعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير فرهنگ بر پذيرش فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ (بر اساس مدل هافستد) بر پذیرش فناوری اطلاعات انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه مدیران شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان شامل کشت و صنعت های هفت گانه و شرکت های وابسته می باشد. تعداد مدیران این مراکز در سال 1397 برابر 400 نفر گزارش گردید. حجم نمونه در سطح اطمینان % 95 و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 196 نفر برآورد گردید. با توجه به پیش بینی افت پرسشنامه های برگشتی تعداد 210 پرسشنامه توزیع گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی کل پرسشنامه تحقیق 0/92 بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ فرهنگ بر پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد و در پیش بینی همزمان پذیرش فناوری اطلاعات از طریق شاخص های فرهنگی هافستد شامل مردگرایی / زن گرایی، فرد گرایی / گروه گرایی، ابهام گریزی، فاصله قدرت مشخص شد که هر چهار شاخص بر پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارند

لینک کمکی