فایل ورد word بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه ي امنيت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران (منطقه هجده)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه ي امنيت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران (منطقه هجده) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه ي امنيت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران (منطقه هجده)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه ي امنيت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران (منطقه هجده)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه ي امنيت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران (منطقه هجده) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر توسعه ی امنیت فرهنگی و اجتماعی منطقه 18شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری نیز کلیه شهروندان بالای 18 سال منطقه 18 شهر تهران هستند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری ترکیبی تعداد 386 نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های آماری نشان می دهد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه ی امنیت فرهنگی و اجتماعی شهروندان منطقه 18 شهر تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، امنیت فرهنگی و اجتماعی شهروندان منطقه 18 شهر تهران کاهش خواهد یافت و بالعکس. از سوی دیگر، یافته های آماری نشان می دهد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه ی امنیت عاطفی شهروندان منطقه 18 شهر تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، امنیت عاطفی شهروندان منطقه 18 شهر تهران کاهش خواهد یافت و بالعکس. همچنین، نتایج نشان دهنده آن است که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه ی امنیت ارتباطی شهروندان منطقه 18 شهر تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، امنیتارتباطی شهروندان منطقه 18 شهر تهران کاهش خواهد یافت و بالعکس. علاوه براین، یافته ها بیانگر آن است که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه ی امنیت فرهنگی شهروندان منطقه 18 شهر تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، امنیت فرهنگی شهروندان منطقه 18 شهر تهران کاهش خواهد یافت و بالعکس.

لینک کمکی