فایل ورد word بررسي تاثير تمرکز گرايي سازمان در ميزان بروز رفتارهاي کاري انحرافي با لحاظ کردن نقش عدالت سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير تمرکز گرايي سازمان در ميزان بروز رفتارهاي کاري انحرافي با لحاظ کردن نقش عدالت سازماني دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير تمرکز گرايي سازمان در ميزان بروز رفتارهاي کاري انحرافي با لحاظ کردن نقش عدالت سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير تمرکز گرايي سازمان در ميزان بروز رفتارهاي کاري انحرافي با لحاظ کردن نقش عدالت سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير تمرکز گرايي سازمان در ميزان بروز رفتارهاي کاري انحرافي با لحاظ کردن نقش عدالت سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رفتارهای انحرافی محیط کار از جمله ابعاد رفتار سازمانی است که به دلیل تحمیل هزینه های زیاد بر سازمانها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط تمرکز گرایی بر رفتار کاری انحرافی با لحاظ کردن نقش عدالت سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا تعدیل گر، انجام شده ا ست. روش تحقیق حا ضر، پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری است . بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط آزمونهای آماری ، در میان نمونه انتخاب شده(127 نفر) از کارکنان شرکتی فعال در حوزه اینترنت و خدمات پهنای باند در سطح ا ستان یزد و ک شور توزیع گردید. نتایج حا صل از مدل تحقیق نشان می دهد تمرکز گرایی ارتباط مثبت با بروز رفتار کاری انحرافی دارد. این در حالی است که عدالت سازمانی به عنوان یک عامل تعدیل گر بین این دو مولفه عمل می نماید. با توجه به اهمیت نتایج مربوطه پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

لینک کمکی