فایل ورد word بررسي ارتباط سازمان يادگيرنده و خلاقيت کارکنان ( مطالعه موردي : مديريت پست بانک مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي ارتباط سازمان يادگيرنده و خلاقيت کارکنان ( مطالعه موردي : مديريت پست بانک مازندران) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي ارتباط سازمان يادگيرنده و خلاقيت کارکنان ( مطالعه موردي : مديريت پست بانک مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي ارتباط سازمان يادگيرنده و خلاقيت کارکنان ( مطالعه موردي : مديريت پست بانک مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي ارتباط سازمان يادگيرنده و خلاقيت کارکنان ( مطالعه موردي : مديريت پست بانک مازندران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان در مدیریت شعب پستبانک مازندران است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش از همه کارکنان زن و مرد شاغل در مدیریت شعب استان مازندران در سال 97 تشکیلشده است که تعداد آنها 126 نفر میباشد. با توجه به تعداد کم جامعه مورد آزمایش از تمامی افراد حاضر در جامعه مورد پژوهش آزمون به عمل آمد. بدین رو برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده با 35 پرسش، پرسشنامه سنجش خلاقیت با 26 پرسش به کارگیری شده است.روایی محتوایی پرسشنامه مورد تائید استادان مدیریت قرارگرفته است. پایایی ابزار پژوهش با به کارگیری از آزمون آلفای کرون باخ ، 0,804برای پرسشنامه سازمان یادگیرنده و 0/81 برای پرسشنامه خلاقیت کارکنان برآورد شده است. یافته ها نشان داد که وضعیت ویژگی های سازمان یاد گیرنده و خلاقیت کارکنان در سطح مدیریت شعب پست بانک استان مازندران از متوسط بالاتر است و بین سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان همبستگی مثبت و معنادار با ضریب همبستگی 0,805 وجود دارد . همچنین مشخص گردید با توجه به همبستگی مثبت و معنادار بین متغیر ها ، می توان از با استفاده از نمرات سازمان یاد گیرنده میزان خلاقیت کارکنان را پیش بینی نمود.

لینک کمکی