فایل ورد word ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبز بر مزيت رقابتي سبز: نقش ميانجي تسهيم دانش سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبز بر مزيت رقابتي سبز: نقش ميانجي تسهيم دانش سبز دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبز بر مزيت رقابتي سبز: نقش ميانجي تسهيم دانش سبز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبز بر مزيت رقابتي سبز: نقش ميانجي تسهيم دانش سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبز بر مزيت رقابتي سبز: نقش ميانجي تسهيم دانش سبز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر موضوع مزیت رقابتی سبز توجه بسیار زیادی به خود جلب کرده است. یکی از دلایل اصلی این علاقه این است که مزیت رقابتی سبز پیامدهای مثبت زیادی از قبیل ترجیح برند، قصد خرید، گرایشات زیست محیطی مصرف کنندگان، سودآوری و... برای سازمانها داشته است. همچنین مسئولیت اجتماعی در تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست برای سازمانهایی مهم است که به دنبال مزیت رقابتی سبز هستند. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر رفتار شهروندی برند سبز بر تسهیم دانش و مزیت رقابتی سبز است.در این مطالعه یک طرح پژوهشی مقطعی بر اساس روش پرسشنامه برای جمع آوری داده ها از نمونه 139 نفری مربوط به کارکنان فولاد مبارکه ا صفهان مورد ا ستفاده قرار گرفت. روایی محتوای پر سشنامه ها با ا ستفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که رفتار شهروندی برند سبز (=0/73) روی تسهیم دانش سبز تاثیر معنادار دارد. همچنین رفتار شهروندی برند سبز (=0/21) روی مزیت رقابتی سبز تاثیر معنادار دارد. به علاوه نتایج حاکی از این بود که تسهیم دانش سبز به صورت معنادار روی مزیت رقابتی سبز تاثیرگذار میباشد .(=0/47)

لینک کمکی