فایل ورد word نقش راهبردهاي تنظيم هيجان در اهمال کاري دانش آموزان شهر فردوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش راهبردهاي تنظيم هيجان در اهمال کاري دانش آموزان شهر فردوس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش راهبردهاي تنظيم هيجان در اهمال کاري دانش آموزان شهر فردوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش راهبردهاي تنظيم هيجان در اهمال کاري دانش آموزان شهر فردوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش راهبردهاي تنظيم هيجان در اهمال کاري دانش آموزان شهر فردوس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اهمالکاری دانش آموزان شهر فردوس بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد. 322 نفر از دانش آموزان شهر فردوس در مقطع متوسطه در حال تحصیل در سال -1397 1396 (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجانی گرانفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه اهمال کاری سولومون و راث بلوم در سال (1984) میباشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که بین راهبردهای تنظیم هیجان و اهمالکاری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد به طوری که اهمال کاری با راهبرد های منفی رابطه مثبت و بین اهمالکاری با تمرکز مثبت رابطه منفی وجود دارد..(Rs= 0/05)P<0/01 همچنین افراد برای تنظیم هیجانهای منفی خود از راهبرد اهمالکاری استفاده میکنند، زیرا آنها به کمک این راهبرد حداقل به صورت گذرا از هیجانهای منفی دور میشوند و احساس بهتری را تجربه میکنند. با توجه به نقش اهمالکاری در عملکرد تحصیلی و راهبردهای تنظیم هیجان با این متغیر، به نظر میرسد با آموزش دانش آموزان میتوان به بهبود اهمالکاری آنان کمک نموده و اقدامات موثر روانشناختی مناسبی انجام داد.

لینک کمکی