فایل ورد word مطالعهي رابطه بين حاکميت شرکتي و ضعف کنترل داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مطالعهي رابطه بين حاکميت شرکتي و ضعف کنترل داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مطالعهي رابطه بين حاکميت شرکتي و ضعف کنترل داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مطالعهي رابطه بين حاکميت شرکتي و ضعف کنترل داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مطالعهي رابطه بين حاکميت شرکتي و ضعف کنترل داخلي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی مجموعهای از نظامها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترلهای داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. در این راستا، هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ضعف کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، یک فرضیه اصلی و چهار فر ضیه فرعی برای برر سی این مو ضوع تدوین و دادههای مربوط به 130 شرکت ع ضو بورس اوراق بهادار تهران که تعداد نمونههای پژوهش با روش معقول و سی ستماتیک و با اعمال محدودیتها برای دوره زمانی 7) ساله) 1395-1389 انجام شد بدست آمده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش دادههای تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بد ست آمده از تحقیق حاکی از آن ا ست حاکمیت شرکت (مالکیت نهادی، مالکیت عمده، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره) بر ضعف کنترل داخلی تاثیر منفی و معنی داری دارند بنابراین فرضیه های ما مورد پذیرش قرار گرفتند.

لینک کمکی