فایل ورد word مطالعه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود و ارتقاء عملکرد بنادر و پشتيباني دريايي (مطالعه موردي بندر امام خميني (ره))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مطالعه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود و ارتقاء عملکرد بنادر و پشتيباني دريايي (مطالعه موردي بندر امام خميني (ره)) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مطالعه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود و ارتقاء عملکرد بنادر و پشتيباني دريايي (مطالعه موردي بندر امام خميني (ره))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مطالعه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود و ارتقاء عملکرد بنادر و پشتيباني دريايي (مطالعه موردي بندر امام خميني (ره))،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مطالعه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در بهبود و ارتقاء عملکرد بنادر و پشتيباني دريايي (مطالعه موردي بندر امام خميني (ره)) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق،ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود و ارتقاء عملکرد پشتیبانی دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن است. این تحقیق در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول به شناسایی متغیرهای دریایی و بندری و پشتیبانی دریایی تحت تاثیر فناوری اطلاعات اختصاص داشت که این متغیرها از طریق مطالعه منابع معتبر داخلی و خارجی به دست آمده اند. مرحله دوم، تهیه پرسشنامه از 3سوال عمومی و 20 سوال تخصصی تشکیل شده است با توجه به جامعه اماری 200 نفر مد نظر گرفته شده است و طبق ازمون کوکران تعداد 132 پرسشنامه بین نمونه جامعه تحقیق توزیع گردید که تعداد 100 نفر از کارشناسان امور بندریو دریایی، مالی و واحد مطالعات و تحقیقات بندر امام خمینی وصاحبان کالافعال در این بندر پاسخ داده شدند. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از کارشناسان واحدهای مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی و اساتید راهنما و مشاورو پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ((0/926 تائید شد. مرحله سوم تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بود که با توجه به نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف از آزمون ناپارامتریکی کای مربع در این بخش استفاده شد.یافته های این تحقیق نشان داد که در حال حاضر فناوری اطلاعات در بخش های رهگیری کلیه امور اجرایی و کالا و بسترهای الکترونیک درزمینه خدمات و ردیابی کالا از زمان ورود تا خروج از مرزهای دریایی بندر استفاده نمی شود و سهولت و سرعت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز بخشهای مختلف مناسب نمی باشد. در نهایت در بخش های کاهش حضور و مراجعه به بندر، کاهش دزدی کالا در زمان عملیات و تسهیل ارتباط بین بندر و شرکتهای مرتبط دریایی و بندری فعال در محدوده بندر تاثیر مثبت نگذاشته است.

لینک کمکی