فایل ورد word مدل يابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي ارزش طول عمر مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مدل يابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي ارزش طول عمر مشتريان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مدل يابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي ارزش طول عمر مشتريان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مدل يابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي ارزش طول عمر مشتريان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مدل يابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي ارزش طول عمر مشتريان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانکداری و با عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ ارتباط بلند مدت مشتری است، بررسی روشهای کسب و حفظ ارتباط مشتری از اولویت بالایی برخوردار است . در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی نقش مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتری پرداخته شود. این تحقیق بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش مدیران و کارمندان بانک صادرات و نیز مشتریان بانک مربوطه میباشد. توجه به شعبه انتخاب شده در استان تهران تعداد نمونه موردنظر برای کارمندان و مدیران 100 نفر و برای مشتریان 150 نفر از طریق جدول مورگان انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد که در نرم افزار SPSS روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو نمونه 0,885 و 0,870 می باشد که نشاندهنده پایایی یا قابلیت اعتماد بسیار بالای پژوهش حاضر میباشد. عوامل تاثیرگذار بر ارزش طول عمر مشتری شناسایی شد و با توجه به استراتژی مدیریت دانش مشتری با سه جز دانش از مشتری، برای مشتری و درباره مشتری روابط بین این عوامل و مدیریت دانش آنها سنجیده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، مدل مناسب برای سنجیدن تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش طول عمر مشتری پیشنهاد شده است.

لینک کمکی