فایل ورد word کنکاشي بروضع فعلي مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کنکاشي بروضع فعلي مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کنکاشي بروضع فعلي مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کنکاشي بروضع فعلي مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کنکاشي بروضع فعلي مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران و مقايسه با وضع مطلوب آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مدیریت دانش، به معنای در دسترس قرار دادن نظاممند اطلاعات و اندوختههای علمی است، ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است که این موارد همگی حاکی از اهمیت مدیریت دانش است. در این پژوهش به دنبال بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی کشور است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و پایایی آن بروش الفای کرونباخ 0,972 می باشد. جامعه آماری کارکنان و مدیران صنعت خودرو بوده و میزان نمونه آماری 120 نفر از طبقات مختلف کارکنان و مدیران صنعت خودرو به صورت نمونه گیری طبقه ای برآورد گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان داد، در صنعت خودرو توجه به ایجاد، نگهداری، تسهیم، کاربرد و به طور کلی مدیریت دانش کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. همچنین از بین مولفه های مدیریت دانش کمترین توجه به ترتیب به مولفه های کاربرد و ایجاد دانش شده است و بیشترین شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود در بین مولفه های مدیریت دانش به ترتیب مربوط به ایجاد و کاربرد دانش است.

لینک کمکی