فایل ورد word کارکرد نظارتي هيئت مديره و حق الزحمه هاي حسابرسي: با در نظر گرفتن نقش تمرکز مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کارکرد نظارتي هيئت مديره و حق الزحمه هاي حسابرسي: با در نظر گرفتن نقش تمرکز مالکيت دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کارکرد نظارتي هيئت مديره و حق الزحمه هاي حسابرسي: با در نظر گرفتن نقش تمرکز مالکيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کارکرد نظارتي هيئت مديره و حق الزحمه هاي حسابرسي: با در نظر گرفتن نقش تمرکز مالکيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کارکرد نظارتي هيئت مديره و حق الزحمه هاي حسابرسي: با در نظر گرفتن نقش تمرکز مالکيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی کارکرد نظارتی هیئت مدیره و حق الزحمه های حسابرسی: با در نظر گرفته نقش تمرکز مالکیت پرداخته شد. برای این منظور برای اندازه گیری کارکردهای نظارتی هیئت مدیره از شاخص استقلال هیئت مدیره و برای اندازه گیری تمرکز مالکیت از شاخص های مالکیت پراکنده، سهامداران غالب و سهامداران نهادی کنترل کننده بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1388 الی 1395 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 71 شرکت و در مجموع 568 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین استقلال هیئت مدیره با حق الزحمه های حسابرسی با وجود تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین استقلال هیئت مدیره با حق الزحمه های حسابرسی با وجود عدم تمرکز مالکیت رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی