فایل ورد word کاربرد عقل و تجربه در جغرافياي سياسي (مطالعه موردي: بررسي نظريه نيروهاي مرکزگريز و مرکزگراي هارتشورن در مورد قوم کرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کاربرد عقل و تجربه در جغرافياي سياسي (مطالعه موردي: بررسي نظريه نيروهاي مرکزگريز و مرکزگراي هارتشورن در مورد قوم کرد) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کاربرد عقل و تجربه در جغرافياي سياسي (مطالعه موردي: بررسي نظريه نيروهاي مرکزگريز و مرکزگراي هارتشورن در مورد قوم کرد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کاربرد عقل و تجربه در جغرافياي سياسي (مطالعه موردي: بررسي نظريه نيروهاي مرکزگريز و مرکزگراي هارتشورن در مورد قوم کرد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کاربرد عقل و تجربه در جغرافياي سياسي (مطالعه موردي: بررسي نظريه نيروهاي مرکزگريز و مرکزگراي هارتشورن در مورد قوم کرد) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

جغرافیا که دانش تولید و مدیریت فضا تعریف شده و به تبع آن جغرافیای سیاسی که تولید و مدیریت فضای سیاسی را مطالعه کرده و پدیده های سیاسی را در بعد فضایی مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهد، شاخه هایی از علوم کاربردی - تجربی و زیر شاخه علوم اجتماعی بوده و بنابراین این علوم، به لحاظ ترکیبی از مولفه های فلسفی موجود در فلسفه علم،تا حدود زیادی با یکدیگر همسان هستد. اگر عقل را قوهای بدانیم که هرگاه به درستی به کارش ببریم، به واسطه آن اشیا، 1 مفاهیم، فرایند ها، کنش ها و واکنش ها را بهروشنی و به تمایز ادراک میکنیم، بنابراین عقل، در عالم سیاست و فضا که مملو از این مفاهیم است کاربرد دارد. در ادامه اگر تجربه را وسیله ای برای آشکار کردن خطاهای ذهن و تصحیح و تکمیل مستمر آن بدانیم و کار علم را حذف کردن نظریه ها و طرحهای غلط و نه اندوختن و جمعکردن داده های حواس بدانیم، پس در مباحث سیاسی و فضایی که رویداد های حسی- عینی بروز و ظهور دارند، تجربه به عنوان بازوی علم در مرتبه ای بعد از عقل، به عنوان مبطل اشکال غیر از اشکال نظریه اولیه در علوم تجربی-کاربردی از جمله جغرافیای سیاسی نقش آفرینی می کند. در این پژوهش ابتدا به مطرح کردن مفهوم عقل و تجربه نزد فلاسفه بزرگ خواهیم پرداخت و سپس کاربرد این دو را در جغرافیای سیاسی بررسی کرده و برای بررسی تطبیقی کاربرد این مفاهیم در جغرافیای سیاسی، از میان نظریه های عمده، نظریه نیروهای مرکزگریز و مرکزگرا ی هارتشورن و مطالعه موردی آن در مورد قوم کرد در غرب آسیا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و نوع منابع استفاده شده، کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

لینک کمکی