فایل ورد word شناسايي و تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شناسايي و تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شناسايي و تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شناسايي و تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شناسايي و تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کاربرد فناوری اطلاعات و اثرات معنادار آن بر بهره وری منابع انسانی در نظام آموزش عالی پرداخته شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی محسوب میشود. از آنجائی که رابطه بین متغیرها را می سنجد تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی 1 شهرداری تهران و مراکز تابعه که با فناوری اطلاعات برخورد مستقیم دارند، میباشد که تعداد آنها 211 نفر است. تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول و جدول گرجسی و مورگان 136 نفر میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است که بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هشت شاخص بهره وری نیروی انسانی حوزه آموزش عالی شناسایی گردیده است که عبارتند از: انگیزش، خلاقیت و نوآوری، رقابت پذیری، کاهش هزینه فعالیتها، بهبود کیفیت فعالیتها، کاهش زمان انجام کار و روحیه نیروی انسانی. نتایج نشان داده است که بین استفاده از فناوری اطلاعات و بهره وری نیروی انسانی (در هر هشت مولفه شناسایی شده) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی