فایل ورد word شايستگي هاي مربيگري در رفتار کارآفرينانه با ميانجي گري حمايت ادراک شده در سازمان هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شايستگي هاي مربيگري در رفتار کارآفرينانه با ميانجي گري حمايت ادراک شده در سازمان هاي دولتي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شايستگي هاي مربيگري در رفتار کارآفرينانه با ميانجي گري حمايت ادراک شده در سازمان هاي دولتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شايستگي هاي مربيگري در رفتار کارآفرينانه با ميانجي گري حمايت ادراک شده در سازمان هاي دولتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شايستگي هاي مربيگري در رفتار کارآفرينانه با ميانجي گري حمايت ادراک شده در سازمان هاي دولتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

گسترش روزافزون سطح تقاضا و انتظارات مشتریان و تغییرات سریع تکنولوژی موجب شده که نهاده نیروی انسانی همیشه در چالش بوده، و در این میان ارتقاء سطح کیفیت خدماتی که به مشتریان ارائه میشود، مهمترین دغدغه ی سازمانها باشد. در این بین نقش مدیر به عنوان مربی و رهبر گروه برای کیفیت بخشی به رفتار کارکنان بسیار پررنگ میگردد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه بارون کنی استفاده شده و اهمیت ضرایب در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان صنعت بیمه استان آذربایجان شرقی هستند که با استفاده از فرمول نمونهگیری جامعه نامحدود بودن، حجم نمونه 300 نفر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد، هر یک از ابعاد شایستگی های مربیگری بطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارکارآفرینانه کارکنان تاثیر مثبتی دارند.

لینک کمکی