فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد word رابطه يادگيري سازماني با سازگاري شغلي کارکنان بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) سازمان تامين اجتماعي اهواز بود. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) سازمان تامین اجتماعی اهواز و نمونه پژوهش شامل 260 نفر از این کارکنان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از یادگیری سازمانی (نیف و همکاران، (1990 و سازگاری شغلی (فرهانی، (1391 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین سازمان یادگیرنده، مدیریت تعارض و مدیریت دانش با سازگاری شغلی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد یادگیری سازمانی 16 درصد از سازگاری شغلی کارکنان را تبیین می کنند.

لینک کمکی