فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فایل ورد word رابطه بين کنترل مالکيت و ساختار هيات مديره با در نظر گرفتن نوع گروه هاي تجاري میباشد. برای دستیابی به این مساله، در یک مطالعه توصیفی-همبستگی با انتخاب تعداد 80 شرکت پذیرفتهشده در بورس طی سالهای 1383 تا 1394 به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر ساختار هیات مدیره (تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای مستقل و درصد اعضای مستقل) پرداخته شد. متغیر مستقل شامل تمرکز مالکیت، متغیر وابسته تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای مستقل و درصد اعضای مستقل بودند. مدل مورداستفاده شامل پانل بود. برای برازش مدل به مشاهدات از Eviews نسخه 10 ستفاده شد. نتایج حاصل از برازش مدل نشان دادند که تمرکز مالکیت بر تعداد اعضای هیات مدیره و درصد اعضای مستقل تاثیرگذار است.

لینک کمکی