فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی فایل ورد word چابکي استراتژيک و تاثير آن بر توانايي هاي رقابتي در شرکت ايران خودرو پرداخته شد. ابعاد در نظر گرفته شده برای چابکی استراتژیک شامل شفافیت چشم انداز، توانایی های اصلی، انتخاب اهداف استراتژیک و تسهیم مسئولیت ها و اقدامات می باشد که اثر آن ها بر نوآوری، انعطاف پذیری، کیفیت، اطمینان از ارسال خدمات و رهبری هزینه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پیمایشی که برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بهره گرفته شد. هم چنین، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت ایران خودرو در شهر تهران می باشد که تعداد کل آن ها 2500 نفر مدیران ارشد و میانی می باشد. برای انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 334 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد چابکی استراتژیک بر نوآوری، انعطاف پذیری، کیفیت خدمات، اطمینان از ارسال خدمات و رهبری هزینه تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

لینک کمکی