فایل ورد word تحليل وبررسي مديريت شهري و نقش آن در توسعه کالبدي شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تحليل وبررسي مديريت شهري و نقش آن در توسعه کالبدي شهر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تحليل وبررسي مديريت شهري و نقش آن در توسعه کالبدي شهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تحليل وبررسي مديريت شهري و نقش آن در توسعه کالبدي شهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تحليل وبررسي مديريت شهري و نقش آن در توسعه کالبدي شهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه شیوه مطلوب اداره شهرها بااعمال نظام مدیریت شهری مرتبط بوده وبدین سبب شهرها تحت نیرو وفرایند مدیریتی دچار گسترش کالبدی می شوند. شکلگیری، تداوم حیات و تغییرات ظاهری بافت شهری ورشد وتوسعه آن متاثر از مجموعهای ازعوامل و نیروهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وتکنولوژی است.اهداف این پژوهش بررسی نقش مدیریت شهریی در فضایی کالبدی شهرها می باشد.روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع توصیفی – تحلیلی میباشد وابزارها وفنون به کاررفته درتحقیق عبارت است از:مطالعات کتابخانهای،استفاده ازاینترنت،مطالعات میدانی(مشاهده)،تهیه نقشه های موردنیاز وتجزیه وتحلیل نقشه هامی باشد.البته نقش مدیریتی درگسترش شهربارزترازعوامل دیگربنظر می رسد. نتایج بررسی ها نشان دادکه نقش نیروها و فرایند مدیریتی در عناصرفضایی کالبدی شهربه عنوان عامل بی رقیب و یگانه مطرح نیست اما دربعضی شهرها به عنوان مهمترین عامل مطرح است.

لینک کمکی