فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروزه یکی از اهداف حسابداری و گزارشگری مالی کمک به پیش بینی جریان وجه نقد آینده شرکت عنوان میشود و به دلیل اینکه مبنای تهیه صورتهای مالی، تعهدی است و اقلام تعهدی در بردارنده اطلاعاتی در مورد جریان وجه نقد آینده است، کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نمایندهای برای کیفیت حسابداری در نظر گرفته میشود. مدیریت وجوه نقد از مهمترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است. اهمیت وجه نقد تا بدانجاست که در چارچوب نظری حسابداری مالی کشورهای مختلف یکی از اهداف حسابداری و گزارشگری مالی کمک به پیش بینی جریان وجه نقد آینده شرکت عنوان میشود و به دلیل اینکه مبنای تهیه صورتهای مالی، تعهدی است و اقلام تعهدی در بردارنده اطلاعاتی در مورد جریان وجه نقد آینده است، کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نمایندهای برای کیفیت حسابداری در نظر گرفته میشود. ازاین رو مطالعه فایل ورد word تاثير گذاري کيفيت گزارشگري مالي بر رابطه بين قابليت مقايسه صورت مالي و نگهداشت وجه نقد در بورس بررسی می شود. در راستای این هدف، داده های 5 ساله (1391-1395) مربوط به 144 شرکت و 720 شرکت_سال، مورد مطالعه قرار گرفت و فرضیه ، با استفاده از نرم افزار آماری Eviews8 به روش تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت مالی در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بهتر منجر به کاهش نگهداشت وجه نقد میشود؛ در صورتیکه در سایر شرکتها قابلیت مقایسه صورت مالی تاثیری بر نگهداشت وجه نقد ندارد.

لینک کمکی