فایل ورد word تاثير زيرساختهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري و عملکرد سازمان مورد: بانک قوامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير زيرساختهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري و عملکرد سازمان مورد: بانک قوامين دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير زيرساختهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري و عملکرد سازمان مورد: بانک قوامين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير زيرساختهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري و عملکرد سازمان مورد: بانک قوامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير زيرساختهاي فناوري اطلاعات بر نوآوري و عملکرد سازمان مورد: بانک قوامين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توسعه فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسبوکار زندگی جاری بشر امروزی تاثیرات ویژهای داشته و زمینه تحول، تسریع و تسهیل امور را فراهم و یکی از عوامل استراتژیک است که میتواند به بهبود بهرهوری و عملکرد کسب وکار کمک کند میتواند در افزایش عملکرد یک شرکت و منابع انسانی آن نیز مفید باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان از طریق عملکرد نوآوری میباشد. تحقیق حاضر بر مبنای ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی میباشد و از نرم افزار Spss23 جهت ارزیابی مولفه ها و گویه های پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیرگذاری معیار زیرساخت (متغیر پیشبین) بر متغیر عملکرد نوآوری کارکنان (متغیر ملاک) معنادار و دارای همبستگی قوی به ارزش 0,803 میباشد. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که تاثیرگذاری متغیر زیرساخت بر متغیر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر عملکرد نوآوری بهعنوان متغیر میانجی، معنادار بوده و همبستگی بین آنها مثبت و برابر باارزش 0,510 و به این معناست که فناوری اطلاعات به واسطه عملکرد نوآوری کارکنان بر عملکرد سازمان تاثیر ویژه ای دارد.

لینک کمکی