فایل ورد word تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني: يک مرور نظام مند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني: يک مرور نظام مند دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني: يک مرور نظام مند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني: يک مرور نظام مند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني: يک مرور نظام مند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 31

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به منظور رقابت در عرصه جهانی، برآوردن انتظارات مشتریان و سازگاری با محیط در حال تغییر، در تلاشاند تا کارکنانی را انتخاب و جذب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند. همچنین در عصر کنونی کاهش منابع سازمانی، افزایش انتظارات نقش و فشار ذینفعان سازمان، محیطی را در سازمانهای فعلی 1 ایجاد کرده که در آن رقابت بهجای همکاری و احساس تنش و استرس بجای احساس خوشنودی از کار پرورش مییابد؛ بنابراین واضح است که مدلهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها و الزامات متناسب با این دوره نیستند و نیاز به مدلهای جدید رهبری در سازمانها بیش ازپیش احساس میشود. یکی از رویکردهای نوین رهبری که در دوره حاضر و در برخورد با تغییر نیازهای افراد و سازمان راهگشاست، سبک رهبری خدمتگزار است.پژوهش حاضر باهدف مطالعه، مرور و تحلیل تحقیقات داخلی درزمینه تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی تدوین گردیده است. در این راستا تمامی پژوهشهای موجود در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، Irandoc، SID، Noormags و Civilica با انتخاب کلیدواژه های خدمتگزار ، رهبری خدمتگزار ، رفتار شهروندی و همچنین رفتار مدنی موردبررسی قرار گرفتند که درنهایت با حذف موارد تکراری و نامطلوب، 15 پژوهش بهطور کامل درروند تحقیق وارد شدند. در این پژوهش، پس از معرفی و مرور انواع مدلهای رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی و تحلیلی بر سیر تکمیلی این مدلها در ادبیات رفتار سازمانی، پژوهش های واردشده به تحقیق، موردبررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه بهمرور نتایج مطالعات پیشین، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و روشهای افزایش سطح رفتار شهروندی در سازمانها ارائه گردیده است.

لینک کمکی