فایل ورد word تاثير خرد سازماني و عزت نفس بر آواي سازماني کارکنان بانک رفاه استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير خرد سازماني و عزت نفس بر آواي سازماني کارکنان بانک رفاه استان اصفهان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير خرد سازماني و عزت نفس بر آواي سازماني کارکنان بانک رفاه استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير خرد سازماني و عزت نفس بر آواي سازماني کارکنان بانک رفاه استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير خرد سازماني و عزت نفس بر آواي سازماني کارکنان بانک رفاه استان اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

امروزه همه مدیران درمحیط های سازمانی به این نتیجه رسیده اند که رمز موفقیتشان را باید در قدرت بخشیدن به عناصرهوشمند (نیروی انسانی)سازمان بیابند نیروی انسانی وفادار سازگاربا اهداف وارزشهای سازمانی وعضوی که حاضر است فراتر از وظایف مقررفعالیت کند می تواند عامل مهمی دراثر بخشی باشند . این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عزت نفس و خرد سازمانی بر آوای سازمانی کارکنان بانک رفاه در اصفهان انجام شده است.متغیرمستقل اصلی این پژوهش، آوای سازمانی کارکنان شعب بانک رفاه استان اصفهان است که ارتباط ابعاد آن با عزت نفس و خردسازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش ,کارکنان شعب بانک رفاه استان اصفهان شامل 600 نفر می باشد که از این تعداد 234 نفر انتخاب و با استفاده ازروش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای پژوهش بدست آمده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام با استفاده از نرم افزار آماریspss22 استفاده شده است.

لینک کمکی