فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه حکمرانی خوب برای رسیدن به اهداف سازمانی، میتواند در سایه شفافیت سازمانی امری مهم تلقی شود. حکمرانی خوب یکی از مسائل جدید مورد توجه در تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی میباشد. هدف تحقیق حاضر بررسی فایل ورد word تاثير حکمراني خوب بر شفافيت سازماني در سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي: استانداري اصفهان) میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و جامعه آماری کلیه کارکنان استانداری اصفهان میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که از طریق آزمون صوری، روایی صوری و محتوایی آن محاسبه شد و مورد تایید خبرگان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مقدار 0/95 محاسبه شد و از آزمون فرضیات برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان میدهد که تاثیر مولفه حکمرانی خوب بر شفافیت سازمانی تاثیرگذار و معنیدار میباشد و همچنین مولفه حکمرانی خوب بر مولفه های شفافیت سازمانی اعم از: اطلاعات، مشارکت و پاسخگویی به صورت معنیداری مثبت ارزیابی میشود.

لینک کمکی