فایل ورد word تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر اشتياق شغلي کارکنان با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه روانشناختي مثبت در اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر اشتياق شغلي کارکنان با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه روانشناختي مثبت در اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر اشتياق شغلي کارکنان با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه روانشناختي مثبت در اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر اشتياق شغلي کارکنان با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه روانشناختي مثبت در اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر اشتياق شغلي کارکنان با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه روانشناختي مثبت در اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

توجه به قابلیت هاوظرفیت×های مثبت کارکنان است هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روانشناختی مثبت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در زمزه تحقیقات عل6ی است. جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 150 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نتایج در خصوص فرضیه اول نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت (0/66) بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد. نتایج در خصوص فرضیه دوم نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت (0/81) بر سرمایه روانشناختی مثبت دارد. نتایج در خصوص فرضیه سوم نشان داد سرمایه روانشناختی مثبت تاثیر مثبت (0/39) بر اشتیاق شغلی کارکنان دارد. نتایج در خصوص فرضیه چهارم نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق متغیر میانجی سرمایه روانشناختی مثبت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مثبت (0/97) دارد. با توجه به تاثیر مثبت اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان از طریق متغیر میانجی سرمایه روانشناختی مثبت، مدیران سازمان می توانند با افزایش مهارت، انگیزه، فرصت های شغلی و شرایط کاری مطلوب از طریق اقدامات مدیریت منابع انسانی و تقویت مولفه های سرمایه روانشناختی مثبت، سطح اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش دهند.

لینک کمکی