فایل ورد word بررسي نقش عوامل زمينه اي در آسيب شناسي مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش عوامل زمينه اي در آسيب شناسي مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش عوامل زمينه اي در آسيب شناسي مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش عوامل زمينه اي در آسيب شناسي مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش عوامل زمينه اي در آسيب شناسي مديريت منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده، یک پژوهش توصیفی و ازنظر نوع پیمایشی محسوب می شود.جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به تعداد 953 نفر بوده است. با 1 استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری 274 نفر بدست آمد. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که عوامل زمینه ای نقش کمتری در آسیب های مدیریت منابع انسانی دارد.

لینک کمکی