فایل ورد word بررسي نقش توسعه پايدار سواحل مکران بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش توسعه پايدار سواحل مکران بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش توسعه پايدار سواحل مکران بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش توسعه پايدار سواحل مکران بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش توسعه پايدار سواحل مکران بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این مقاله تلاش دارد تا با مطالعه شاخصهای توسعه پایدار نقش توسعه سواحل مکران بر ابعاد مختلف امنیت ملی کشور را بررسی کند. سواحل مکران دارای مزیتهای ژیوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران است، توسعه پایدار سواحل مکران و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی،ارتباط حملونقل دریایی، جادهای، ریلی، هوایی و شبکه انتقال نفت و گاز؛ نقش مهمی را در ارتقای اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. ایران با توسعه پایدار سواحل مکران در همه این زمینه ها میتواند به ساماندهی نهادهای منطقه ای و بین المللی بپردازد و از این طریق منافع کشورهای دیگر را با سواحل مکران پیوند دهد و منزلت ژئوپلیتیکی خود را در جهان و منطقه افزایش دهد و با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصتهای جدیدی را برای تضمین امنیت ملی خود تولید نماید. در ابتدا شاخصهای توسعه سواحل مکران و سپس در ادامه، نقش توسعه پایدار سواحل مکران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود. جامعه آماری این پژوهش شامل 50 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه سواحل مکران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. جهت دستیابی به جواب سوالات تحقیق و آزمودن فرضیه ها در این پژوهش 43 سوال در قالب پرسشنامه تهیه شد. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشاندهنده این است که امنیت و توسعه پایدار رابطه معنی دار دارند و توسعه پایدار سواحل مکران تضمین کننده امنیت ملی کشور است.

لینک کمکی