فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر کارايي مدارس: مورد مطالعه مدارس پيش دبستاني شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر کارايي مدارس: مورد مطالعه مدارس پيش دبستاني شهر رشت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر کارايي مدارس: مورد مطالعه مدارس پيش دبستاني شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر کارايي مدارس: مورد مطالعه مدارس پيش دبستاني شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي عوامل موثر بر کارايي مدارس: مورد مطالعه مدارس پيش دبستاني شهر رشت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر کارایی مدارس پیش دبستانی شهر رشت به انجام رسید. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران مدارس پیش دبستانی شهر رشت بود. تعداد جامعه بر اساس اطلاعات آموزش و پرورش شهر رشت حدودا 257 مدیر و مدرسه پیش دبستانی است. بر اساس تعداد جامعه که حدود 257 مدرسه بود؛ که نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 155 پرسشنامه درنظر گرفته شد و توسط مدیران مدارس پیش دبستانی شهر رشت تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط نرمافزار SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای انجام شده در این پژوهش میتوان عنوان کرد که نوع مدرسه، اندازه مدارس، وضعیت اقتصادی والدین، وضعیت استخدامی معلمان و آموزشهای ضمن خدمت معلمان تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی مدارس پیش دبستانی شهر رشت دارند. بر این اساس میتوان عنوان نمود با ارتقا نوع مدرسه، اندازه مدارس، وضعیت اقتصادی والدین، وضعیت استخدامی معلمان و آموزشهای ضمن خدمت معلمان، کارایی مدارس پیشدبستانی شهر رشت نیز افزایش مییابد . همچنین بر اساس آزمون فریدمن مشخص گردید اندازه مدارس بیشترین تاثیر مثبت را بر کارایی مدارس پیش دبستانی شهر رشت داشته است و کمترین تاثیر را آموزشهای ضمن خدمت معلمان با بر کارایی مدارس پیشدبستانی شهر رشت داشته است.

لینک کمکی