فایل ورد word بررسي رابطه بين هويت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با نوآوري شغلي کارکنان شرکت گاز استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين هويت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با نوآوري شغلي کارکنان شرکت گاز استان لرستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين هويت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با نوآوري شغلي کارکنان شرکت گاز استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين هويت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با نوآوري شغلي کارکنان شرکت گاز استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين هويت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي با نوآوري شغلي کارکنان شرکت گاز استان لرستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هویت یک مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود که در سال های اخیر اهمیت یافته است. هویت سازمانی به وسیله رفتارهای بیرونی درک شده تاثیر می پذیرد. هویت سازمانی ابتدا بر رفتار کارکنان و سپس بر کارکرد و تحقق اهداف سازمانی تاثیر می گذارد. هدف اصلی بررسی رابطه بین هویت سازمانی و ویژگی شخصیتی با نوآوری شغلی کارکنان می باشد روش تحقیق دراین مقاله به روش توصیفی- همبستگی با مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه انجام می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز استان لرستان خواهند بود که شامل 140 نفر می باشد. نمونه گیری از طریق فرمول کوکران انجام شده است که تعداد 103 نفر بدست می آید که پرسشنامه بین انان توزیع شد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد نتایج نشان می دهد که بین عضویت هویتسازمانی2، وفاداری هویت سازمانی، شباهت هویت سازمانی، روان آزرده گرایی ویژگی شخصیتی، برونگرایی ویژگی شخصیتی، برونگرایی ویژگی شخصیتی، موافق بودن ویژگی شخصیتی، باوجدان بودن ویژگی شخصیتی با نوآوری شغلی کارکنان شرکت گاز استان لرستان با اطمینان بالای 0,99 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. با توجه به پاسخ های داده شد از نتایج آمار توصیفی برای جامعه آماری در تحقیق نشان داده شد که از کل 103 تفر شرکت کننده در این تحقیق 71 نفر معادل 69 درصد مرد و 32 نفر معادل 31 درصد را زن تشکیل دادند، 75 نفر معادل 27 درصد متاهل و 28 نفر معادل 73 درصد را مجرد تشکیل دادند و همچنین 56 نفر معادل 55 درصد مدرک لیسانی و 35 نفر معادل 34 درصد را مدرک فوق لیسانس و 12 نفر معادل 11 درصد مدرک دکترا دارند و 64 نفر معادل 63 درصد مدرک لیسانی و 25 نفر معادل 25 درصد را مدرک فوق لیسانس و 14 نفر معادل 12 درصد مدرک دکترا دارند در توصیف آماری تحقیق می توان گفت که بالاترین و پایین ترین میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب متعلق به ریسک پذیری متعادل و شباهت می باشد.

لینک کمکی