فایل ورد word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت ارتباط با مشتري کارکنان و مديران با وفاداري مشتريان دربانک انصار شهرستان مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت ارتباط با مشتري کارکنان و مديران با وفاداري مشتريان دربانک انصار شهرستان مشهد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت ارتباط با مشتري کارکنان و مديران با وفاداري مشتريان دربانک انصار شهرستان مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت ارتباط با مشتري کارکنان و مديران با وفاداري مشتريان دربانک انصار شهرستان مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت ارتباط با مشتري کارکنان و مديران با وفاداري مشتريان دربانک انصار شهرستان مشهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف کلی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان و مدیران با وفاداری مشتریان در بانک انصار شهرستان مشهد انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارکنان بانک انصار در شعب شهر مشهد به تعداد 328 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 178 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در قسمت مبانی نظری؛ کتابخانهای و در قسمت جمع آوری داده های کمی؛ پرسشنامه ای استاندارد شامل پرسشنامه وفاداری مشتریان راندل و همکاران (2012)، پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (2005)، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (2006) بوده است. یافته های تحقیق که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده، نشان می دهد که: بین هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری کارکنان و مدیران با وفاداری مشتریان در بانک انصار شهرستان مشهد رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین هریک از ابعاد هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی