فایل ورد word بررسي رابطه بين سايش اجتماعي کارکنان با عزت نفس سازماني و تعارضات فردي آن ها در استانداري کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين سايش اجتماعي کارکنان با عزت نفس سازماني و تعارضات فردي آن ها در استانداري کرمان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين سايش اجتماعي کارکنان با عزت نفس سازماني و تعارضات فردي آن ها در استانداري کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين سايش اجتماعي کارکنان با عزت نفس سازماني و تعارضات فردي آن ها در استانداري کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين سايش اجتماعي کارکنان با عزت نفس سازماني و تعارضات فردي آن ها در استانداري کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

خداوند متعال خواهان جسم، ذهن و روحی سالم برای انسان هاست تا زندگی پر نشاط و با طراوتی داشته باشند، اما برخی ذهنیت های نادرست، شرایط مطلوب رفتار انسانی را بر هم می ریزد. یکی از این رفتارهای نا مطلوب و ذهنیت های نادرست، سایش اجتماعی است که ضروری است عوامل پیدایش و رشد آن در سازمان و مهم تر از آن در خود شخصی که خواه به عنوان سرپرست یا به عنوان همکار در سازمان ایفای نقش میکند ریشه یابی و برطرف شود. از آنجا که سایش اجتماعی عبارتست از ادراک فرد از اینکه مورد توجه و علاقه دیگران نبوده و در هر مکان و زمانی امکان دارد اطرافیان، با عمل و سخنی اعتبار و آبرویش را به سخره گیرند، بنابراین به طور مداوم با آنها تعارض و تنش داشته و شاید نوع شدیدی از عدم تطابق و توافق بین آنها به وجود آید. در هر حال امروزه یکی از مسائل اساسی مدیریت سازمان ها رویارویی با تفاوت ها و اختلافات سازمانی است، که هر مدیری وقت قابل ملاحظه ای برای حل آنها اختصاص می دهد. اما ضرورت وجود تضاد و تناقض درست مثل ضرورت وجود هواست، برای بقا باید از آن استفاده کرد و نمیتوان آن را کنار گذاشت. ولی باید توجه داشت که اختلافاتی که لاینحل باقی می مانند، به تدریج موجب مقاومت افراد می شوند و حل آنها در فرصت های بعدی مشکل تر خواهد بود و هنگامی کهکاملا0سرکوب شوند، موجب عکس العملهای توام با عدم عزت نفس می گردند.این پژوهش رابطه بین سایش اجتماعی کارکنان با عزت نفس سازمانی و تعارضات فردی کارکنان در استانداری کرمان بررسی میکند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان پیمانی و رسمی استانداری کرمان به تعداد 700 نفر می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران، 247 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه سایش اجتماعی، عزت نفس سازمانی و تعارضات فردی است. میزان روایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/972، 0/959 و 0/87 است. ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/945، 0/945 و 0/94 محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه از طریق نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم بین سایش اجتماعی با عزت نفس سازمانی و تعارضات فردی است. نتیجه کلی نشان می دهد رفتارهای منفی سازمانی پیامدهای نامطلوبی برای موفقیت فردی و سازمانی به همراه دارد،اگرچه ممکن است همیشه این رفتارها با هم در ارتباط نباشند. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود برای افزایش عزت نفس وکاهش تعارضات فردی در میان کارکنان، مدیران برخی رفتارهای منفی نظیر سایش اجتماعی را به حداقل برسانند.

لینک کمکی