فایل ورد word بررسي رابطه بين تجارت الکترونيک با نو آوري سازماني و عملکرد مالي بانک مسکن استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين تجارت الکترونيک با نو آوري سازماني و عملکرد مالي بانک مسکن استان خراسان رضوي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين تجارت الکترونيک با نو آوري سازماني و عملکرد مالي بانک مسکن استان خراسان رضوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين تجارت الکترونيک با نو آوري سازماني و عملکرد مالي بانک مسکن استان خراسان رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين تجارت الکترونيک با نو آوري سازماني و عملکرد مالي بانک مسکن استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تجارت الکترونیک به عنوان یک نوآوری همه گیرشده برعملکرد سازمانی و مالی بسیاری ازشرکت ها و سازمان تاثیرات به سزایی دارد. در همین راستا؛ این تحقیق به بررسی رابطه بین تجارت الکترونیک با نوآوری سازمانی و عملکرد مالی بانک مسکن استان خراسان رضوی پرداخته است. پارادایم تحقیق، کمی بوده که با روش پیمایشی و با استفاده ازتکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را روسا ومعاونان شعب بانک مسکن دراستان خراسان زضوی به تعداد 136 نفرتشکیل میدادند که ازبین آن ها 100 نفربا استفاده ازفرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شده وبه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شدند. تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از ضریب همبسنگی پیرسون درسطح معنی داری کمتر از./050 و درنرم افزارspss انجام شده نشان داده است که بین تجارت الکترونیک با نوآوری سازمانی و همچنین بین تجارت الکترونیک با عملکرد مالی بانک مسکن استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد. نهایت آن که بین نوآوری سازمانی با عملکرد نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی