فایل ورد word بررسي جهت گيري زماني بر قابليت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي جهت گيري زماني بر قابليت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژيک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي جهت گيري زماني بر قابليت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي جهت گيري زماني بر قابليت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي جهت گيري زماني بر قابليت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جهت گیری زمانی بر قابلیت تحقق چشم انداز و عملکرد استراتژیک با نقش تعدیل کننده عدم قطعیت ادراک شده است. بدین منظور، 171 نفر از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های جهتگیری زمانی، قابلیت تحقق چشم انداز، عدم قطعیت ادراک شده و عملکرد استراتژیک پاسخ دادند. روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرمافزار SMARTPLS استفاده گردید. نتایج نشان داد تاثیر جهت گیری زمانی بر قابلیت تحقق چشمانداز و عملکرد استراتژیک مثبت و معنادار است. تاثیر قابلیت تحقق چشم انداز بر عملکرد استراتژیک مثبت و معنادار است. نقش تعدیلکننده عدم قطعیت ادراک شده در تاثیر قابلیت تحقق چشمانداز بر عملکرد استراتژیک مثبت و معنادار است. تاثیر غیرمستقیم جهت گیری زمانی بر عملکرد استراتژیک از طریق قابلیت تحقق چشمانداز مثبت و معنادار است.

لینک کمکی